Co to jest franczyza? Opis, rodzaje, zalety, zastosowanie

Planujesz otworzyć swoją własną firmę, lecz nie wiesz, w jakiej branży działać? Chcesz od razu prowadzić rozpoznawalny, cieszący się dużym zainteresowaniem biznes? W takim przypadku pomyśl o franczyzie. Co dokładnie znajduje się pod tym terminem? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie!

Czym jest franczyza?

Swoją działalność gospodarczą przedsiębiorca może prowadzić w różnych formach. Wśród dostępnych opcji znajduje się franczyza, która cieszy się dużym zainteresowaniem w wielu branżach jak sprzedaż czy gastronomia. Co to jest franczyza?

Franczyzą (od fr. franchise) określa się system, w którym sprzedaje się usługi lub produkty, opierający się na współpracy z innym przedsiębiorstwem określanym jako franczyzodawca. Drugą stroną umowy franczyzy jest franczyzobiorca.

Dzięki franczyzie można rozpocząć działalność gospodarczą łatwiej i szybciej, ponieważ franczyzodawca udostępnia w jej ramach franczyzobiorcy prawa do prowadzenia działalności pod konkretną marką. To powoduje, że nie trzeba wtedy rozwijać własnej, więc szansa na sukces w biznesie jest wyższa. Warto jednak pamiętać o tym, że franczyza związana jest ze strony franczyzobiorcy z określonymi obowiązkami.

Franczyza – na czym polega?

Umowa franczyzowa, która podpisywana jest pomiędzy stronami – franczyzodawcą oraz franczyzobiorcą – pozwala temu drugiemu na prowadzenie działalności z wykorzystaniem dorobku tego pierwszego za odpowiednią opłatą franczyzową.

Franczyza umożliwia franczyzobiorcy korzystanie z:
– Koncepcji działalności franczyzodawcy,
– Marki franczyzodawcy,
– Znaku towarowego, na przykład logo należącego do franczyzodawcy,
– Opracowanego przez franczyzodawcę know-how (metody prowadzenia biznesu, produkcji),
– Pomocy udzielanej przez franczyzodawcę w celu prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład mogą być to szkolenia, pomoc przy rekrutacji personelu, organizacji kampanii marketingowej.

Wszystkie powyższe elementy, które dotyczą sposobu prowadzenia działalności w ramach franczyzy, zawiera pakiet franczyzowy.

Z drugiej strony franczyzobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad umowy franczyzowej oraz do wnoszenia opłat na rzecz franczyzodawcy w zamian za udostępnione mu zasoby.

Rodzaje franczyzy

Wyróżnia się różne rodzaje franczyzy. Co to jest franczyza bezpośrednia i wielokrotna? Czym różnią się franczyza dystrybucji produktu od koncepcji działalności?

Do rodzajów franczyzy zaliczane są:
– Franczyza bezpośrednia – umowa tego typu pozwala na prowadzenie jednej firmy w ustalonej lokalizacji,
– Franczyza wielokrotna – umowa dopuszcza prowadzenie wielu firm w określonej lokalizacji,
– Masterfranczyza – określana także jako subfranczyza, jest to rodzaj franczyzy wielokrotnej, w której franczyzobiorca może udzielać licencji innym podmiotom, wprowadzać zmiany w sieci franczyzowej po zgodzie franczyzodawcy.
– Franczyza dystrybucji produktu – w jej ramach franczyzobiorca prowadzi sprzedaż produktów, które są dostarczane przez franczyzodawcę. Określana jest ona także jako franczyza handlowa albo dystrybucyjna.
– Franczyza usługowa – franczyzobiorca sprzedaje usługi, które zostały stworzone przez franczyzodawcę.
– Franczyza koncepcji działalności – franczyzobiorca prowadzi swoją działalność na bazie opracowanego przez franczyzodawcę modelu biznesowego.

Zalety i wady franczyzy

Franczyza jest sposobem prowadzenia działalności gospodarczej, który ma zarówno swoje zalety, przemawiające za skorzystaniem z niej, jak i wady, o których także trzeba pamiętać.

Franczyza – zalety:
– Prowadzenie firmy pod znaną marką,
– Pomoc od franczyzodawcy w prowadzeniu biznesu,
– Prostsze wejście na rynek,
– Dostęp do szerokiej gamy usług,
– Możliwość otrzymania dofinansowań,
– Obniżone ryzyko biznesowe,
– Wyższa szansa na sukces.

Franczyza – wady:
– Konieczność podporządkowania się zasadom w umowie franczyzowej,
– Wnoszenie opłat franczyzowych,
– Kontrole przez franczyzodawcę i nakładanie kar za nieprzestrzeganie zasad,
– Mniejsza swoboda w prowadzeniu działalności.

Jak rozpocząć współpracę z franczyzodawcą?

Aby zacząć prowadzić firmę w ramach franczyzy, wystarczy zapoznać się z ofertą na stronach firm franczyzowych, a następnie sprawdzić warunki współpracy. Gdy chce się rozpocząć działalność franczyzową, należy skontaktować się z franczyzodawcą i podpisać umowę.

Redakcja supertarg.pl