Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – co to jest?

Każda osoba, która chce założyć działalność gospodarczą, musi skorzystać z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEiDG. CEiDG rejestr jest systemem teleinformatycznym Ministerstwa Gospodarki, w którym wpisani są wszyscy przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

CEiDG – ogólne informacje

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zaczęła funkcjonować w 2011 roku. Wprowadzono ją na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dane, które umieszczone są w rejestrze CEiDG mają charakter ogólnodostępny. Wpisu można dokonać online lub w sposób tradycyjny udając się do urzędu gminy. Jest to system scentralizowany, a zapisanie się do rejestru jest bardzo proste. Osoba zakładająca działalność gospodarczą nie ma obowiązku rejestrować jej w gminie, która przypisana jest do miejsca zamieszkania. CEiDG rejestr pozwala nie tylko na wpisanie się na listę przedsiębiorców. Można dokonywać w nim różnych zmian, takich jak na przykład zawieszenie działalności, jej wznowienie czy zamknięcie. Wszystkich tych czynności i wiele innych można dokonać bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Internetu.

CEiDG – jakie zadanie pełni rejestr?

Dokonanie wpisu oraz wszelkich innych zmian w rejestrze CEiDG jest bezpłatne. Głównym zadaniem CEiDG jest ewidencja przedsiębiorców. Chodzi tu o osoby fizyczne i o dostępność informacji o działalności, którą prowadzą. W CEiDG można sprawdzić bezpłatnie dane, które udostępnione są przez Krajowy Rejestr Sądowy. Każda osoba, która dokona wpisu do CEiDG, jest także zgłaszana równocześnie do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – jest to REGON. W dokumencie udostępnione dane przesyłane są do naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę oraz urzędu statystycznego i jednostki terenowej. Te dane dostarczane są w ciągu 3 dni od dokonania wpisu.

Co można znaleźć w CEiDG?

Centralna Ewidencja i Informacje o Działalności Gospodarczej zawiera informacje na temat jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych osób fizycznych z Polski. W rejestrze można znaleźć podstawowe informacje o danej działalności gospodarczej oraz szczegóły o posiadanych koncesjach, zezwoleniach czy licencjach. Wszystkie te dane sprawdzić można na stronie internetowej CEiDG. Każdy może bezpłatnie wyszukać danego przedsiębiorcę i uzyskać informacje o jego działalności. Jest także możliwość pobrania online zaświadczenia o wpisie do CEiDG. Dzięki rejestrowi można sprawdzić wiarygodność konkretnej firmy oraz czy ona w ogóle istnieje. Wystarczy wpisać w odpowiednie rubryki na stronie CEiDG NIP przedsiębiorcy i wyszukiwarka pokaże, czy przedsiębiorca faktycznie istnieje.

Jak wypełnić wniosek podczas zakładania działalności?

Wniosek CEIDG nie jest skomplikowany i można go wypełnić samodzielnie. Na początku w pozycji 1 zaznacza się, że jest to wniosek o wpis do CEIDG. W kolejnych rubrykach należy podać swoje dane. W kolejnych polach należy podać podstawowe informacje na temat zakładanej działalności gospodarczej. Trzeba pamiętać, że przy działalności prowadzonej przez osobę fizyczną lub przy spółce cywilnej w nazwie firmy musi być zawsze imię i nazwisko właściciela. W polu 06.3 należy podać rodzaj działalności. Działalności podlegają kategoryzacji, która ujęta jest w Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007. Należy wpisać główną działalność oraz wszystkie poboczne. Jeśli nie wystarczy miejsca, to należy skorzystać z załącznika CEIDG-RD i tam dokończyć wpisywanie pozostałych kategorii działalności. W pozycji 12 wpisuje się miejsce obowiązkowego ubezpieczenia oraz datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS. Data jest tożsama z datą rozpoczęcia działalności. Składając CEIDG przedsiębiorca jest automatycznie zgłoszony do ZUS. Wypełniając pole z informacjami o naczelniku urzędu skarbowego należy wskazać US właściwy ze względu na adres zamieszkania. W polu 18 należy wybrać formę opodatkowania. W kolejnych rubrykach wpisywane są dane dotyczące prowadzonej rachunkowości. Należy wskazać, czy wnioskodawca posiada wspólnotę majątkową z małżonkiem, podać rachunek bankowy, który związany jest z działalnością. Można także wskazać pełnomocnika firmy oraz na końcu wpisuje się liczbę i rodzaje załączników, składa podpis i uzupełnia datę i miejsce złożenia wniosku.

Wpis do rejestru CEiDG nie jest skomplikowany. Jeśli ktoś ma problemy z wypełnieniem wniosku, to oczywiście można skorzystać z pomocy biur rachunkowych, które pomagają w wypełnieniu wniosku i złożeniu go.

Redakcja supertarg.pl