Strona główna
Zakupy
Tutaj jesteś
Zakupy windykacja należności

Na czym polega windykacja należności?

Data publikacji 19 listopada 2021


Windykacja należności to termin wykorzystywany podczas opisywania szeregu działań, których nadrzędnym celem jest wyegzekwowanie spłaty długu. Odbywa się z poszanowaniem ograniczeń, z jakimi mamy do czynienia w przepisach prawnych, które aktualnie obowiązują i może przybierać różne postaci.

Windykacja należności – charakterystyka

Przepisy prawa chronią wierzycieli i przewidują możliwość zastosowania różnych środków po to, aby wyegzekwować spłatę długu. To właśnie ich stosowanie określa się mianem windykacji należności, choć termin ten jest stosowany zamiennie z określeniem windykacja długów. Celem windykacji jest przekonanie dłużnika do tego, aby uregulował swoje zobowiązania. Co warte podkreślenia, choć podmiotem, który realizuje działania windykacyjne przeważnie jest wierzyciel, można zadanie to przekazać również jego pełnomocnikowi, a nawet – wyspecjalizowanej w podejmowaniu tego rodzaju działań firmie windykacyjnej.

Windykacja twarda i miękka

Wypowiadając się na temat windykacji należności, eksperci zazwyczaj używają jednego z dwóch terminów wspominając zarówno o windykacji twardej, jak i miękkiej. Windykacja miękka jest często określana również jako polubowna. Stosuje się ją w początkowych etapach procesu, a jej znakiem rozpoznawczym jest to, że jest ona stosunkowo łagodna dla osoby zadłużonej. Ma doprowadzić do porozumienia, dzięki któremu wywiązanie się ze zobowiązania będzie się odbywać na zasadach atrakcyjnych dla każdej ze stron. To właśnie w arsenale środków charakteryzujących windykację miękką znajduje się wysyłanie monitów do dłużnika oraz przypominanie mu poprzez rozmowę telefoniczną o zadłużeniu. Do środków windykacji miękkiej zalicza się również wysyłanie dłużnikowi wezwań do zapłaty oraz umieszczenie informacji na jego temat do Rejestru Dłużników, który jest prowadzony przez Biuro Informacji Gospodarczej.

Windykacja twarda, ze względu na swoją uciążliwość, jest stosowana dopiero wtedy, gdy środki charakterystyczne dla windykacji miękkiej zawiodą i stronom nie uda się dojść do porozumienia. Jest bardziej radykalna, a konsekwencje jej stosowania mogą być bez porównania dotkliwsze dla osoby zasłużonej. Na tym etapie może dojść choćby do skierowania sprawy do sądu oraz na drogę postępowania komorniczego.

Windykacja polubowna i sądowo-egzekucyjna

Odzyskiwanie należności nie jest procesem prostym i zwykle odbywa się w kilku krokach. Na pierwszy plan wysuwa się tu windykacja polubowna, gdy jednak zawodzi, zawsze można zdecydować się na windykację sądowo-egzekucyjną, często znacznie skuteczniejszą. W tym przypadku o windykacji polubownej mówi się jako o wszystkich tych działaniach, które są podejmowane po to, aby uzyskać spłatę bez konieczności angażowania w tym celu sądu. Dłużnik jest więc dyscyplinowany i skłaniany w ten sposób do tego, aby wywiązać się ze zobowiązania. Etap ten rozpoczyna się w tym samym momencie, w którym pojawia się zadłużenie i trwa aż do momentu, w którym sprawa zostanie skierowana do sądu. Windykacja polubowna może zostać zakończona także wtedy, gdy dług zostanie przeniesiony na inny podmiot.

Windykacja sądowo-egzekucyjna jest często uważana za ostateczność. Stosuje się ją jedynie wtedy, gdy windykacja polubowna nie zadziała tak, jak się tego spodziewano. Wierzyciel kieruje w czasie jej trwania sprawę do sądu, a ten analizuje jego roszczenia. Jeśli uzna ich zasadność, zapadnie wyrok lub zostanie wydany nakaz zapłaty. To właśnie on, razem z klauzulą wykonalności, pozwala na przekazanie sprawy firmie komorniczej, która rozpocznie egzekucję. W centrum zainteresowania komornika nie znajdują się zresztą już wyłącznie środki znajdujące się na kontach dłużnika. W takim przypadku dług może być egzekwowany także poprzez posiadane przez dłużnika nieruchomości, ruchomości, a nawet wynagrodzenie.

Samodzielna windykacja należności

Samodzielną windykacją należności nazywa się wszystkie te działania, które wierzyciel podejmuje samodzielnie, aby odzyskać dług. Bywa skuteczna, choć zwykle lepsze rezultaty przynosi powierzenie tego działania bardziej doświadczonej firmie.

Wyzwania i trendy w branży celnej

Redakcja supertarg.pl

Witajcie na blogu, gdzie zespół naszych ekspertów z obszarów biznesu, lifestyle'u i zakupów tworzy dynamiczną przestrzeń dla wszystkich poszukujących inspiracji do osiągnięcia sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Dzieląc się wiedzą, trendami oraz praktycznymi wskazówkami zakupowymi, zapewniamy czytelnikom pełne doświadczenie, które inspiruje do świadomego życia pełnego możliwości. Dołączcie do naszej społeczności, aby razem kształtować styl życia oparty na mądrości biznesowej i zdrowym podejściu do codziennych wyborów.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

co można sprzedać